Go~ YM兵團~ 65 - 好書推介 07
NJ名稱:NANCY
更新日期:2022-06-06 10:00:33
內容簡介:今集會同大家分享一本由日本著名精神科醫生樺澤紫苑的作品《最高學習法》,佢絕對係一本可以改變你對學習同工作態度嘅書,裏面全部都係作者親身經過幾萬個鐘實踐總結出嚟學習嘅tips呀!
點擊:
YouTube YM Video
YouTube YM Radio
YMCA