Yo’s Story 04 - 兼職之路
NJ名稱:家瑤 嘉賓:鍾玲
更新日期:2021-07-14 00:10:02
內容簡介:正所謂「洗錢容易賺錢難」,工作真係一件唔容易既事。相信身為學生既大家平時都會做吓part-time,幫自己賺少少零用錢。今集更加邀請咗一位朋友仔鍾玲上黎,一齊大聊part-time既小趣事!
點擊:
YouTube YM Video
YouTube YM Radio
YMCA